"Indien u bent getroffen door een nadelig besluit van een bestuursorgaan is het zaak om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen"

Bestuursrecht


De overheid kan maatregelen nemen die zeer ingrijpend kunnen zijn voor u en/of uw bedrijf. Het bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Indien u en/of uw bedrijf zich geconfronteerd ziet met ingrijpende overheidsbesluiten dan staat Best Law Advocaten u graag bij in een bestuursrechtelijke bezwaar- of beroepsprocedure of in een procedure bij de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven of de Raad van State.

Léon Dressel en Jorg Siebelt
© 2021 Best Law   •    Disclaimer   •    Klachtenregeling
Molenwei 2,   5683 DZ Best   •   Postbus 55,   5680 AB Best